Instrukcja montażu klamki Alubrass na rozecie

Przed przystąpieniem do montażu klamki na rozecie, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. Upewnij się, że drzwi są dobrze umocowane i stabilne.
Potrzebne narzędzia i materiały:
Klamka na rozecie
Wiertarka
Wiertło do metalu lub drewna (w zależności od materiału drzwi)
Miarka
Śrubokręt
Ołówek
Poziomica 

Krok 1
Wykorzystując klucz imbusowy, odkręć śrubę umieszczoną pod dolną osłonką klamki i oddziel zewnętrzną osłonkę (B) od korpusu klamki (A), która zasłania otwory montażowe.
Krok 2
W drzwiach wykonaj otwory za pomocą wiertła (w celu ułatwienia pozycjonowania otworów, wykonaj kroki 3 i 4, aby narysować pozycję otworów, a następnie zdejmij klamkę i trzpień, aby wykonać otwory w drzwiach).
Krok 3
Włóż kwadratowy trzpień do zamka, zwracając uwagę, aby nacięcie trzpienia znajdowało się po stronie wkrętu imbusowego.
Krok 4
Trzymając trzpień, wsuń korpus klamki (A).
Krok 5
Za pomocą śrub przelotowych przymocuj korpusy z klamkami.
Krok 6
Jeśli to możliwe, można użyć dodatkowych wkrętów, aby wzmocnić montaż zestawu klamek.
Krok 7
Następnie za pomocą klucza imbusowego dokręć śrubę imbusową, która znajduje się pod dolną lub boczną osłonką klamki.
Krok 8
Nałóż osłonkę na korpus klamki i dokręć śrubę imbusową (1), która znajduje się pod dolną osłonką klamki.